TJÄNSTER

Jag arbetar normalt på konsultbasis. Ett uppdrag kan vara allt ifrån ett kortare föredrag till ett långsiktigt rådgivningsuppdrag.

Utbildning

Företagsanpassad skräddarsydd utbildning eller del i öppet program.

Rådgivning

Löpande rådgivning och stöd till företagsledningen eller styrelsen.

Akut hjälp

Råd, stöd och konkret hjälp i svara situationer eller turn-aroundprojekt.

Föredrag & Seminarier

Kickoff eller inspirationsföredrag. Dragning för ledningen eller styrelsen.

Mentorskap

Karriärstöd och mentoruppdrag eller individanpassad coaching.

Styrelserådgivning

Långsiktiga och strategiska förändrings och utvecklingsuppdrag.