TJÄNSTER & ARVODE

Jag arbetar normalt på konsultbasis. Ett uppdrag kan vara allt ifrån ett kortare föredrag till ett långsiktigt rådgivningsuppdrag.

Arvode: 
För löpande uppdrag såsom styrelserådgivning, adjungerad styrelseledamot eller mentorskap är arvodet 2 inkomstbasbelopp + moms per år.
För kortare insatser såsom föredrag, seminarier, utbildningar är avodet 30.000kr inkl förberedelser. För rådgivning eller akut hjälp är arvodet 20.000kr + moms per halvdag.

Utbildning

Företagsanpassad, skräddarsydd utbildning eller öppna program.

Rådgivning

Löpande rådgivning till ägare, företagsledning eller styrelse.

Akut hjälp

Råd, stöd och konkret hjälp i svara situationer eller turn-aroundprojekt.

Föredrag & Seminarier

Kickoff eller inspirationsföredrag. Dragning för ledningen eller styrelsen.

Mentorskap

Karriärstöd och mentoruppdrag eller individanpassad coaching.

Styrelserådgivning

Långsiktiga och strategiska förändrings och utvecklingsuppdrag.